Распродажа!

StarSlim — капсулы для похудения (Азербайджан)

AZN39.00

Доставка:

 • Азербайджан

Быстрый заказ

Артикул: KDSOEW-329-SDSK03-3490C Категория:

Описание

StarSlim HEYRƏTAMİZ SÜRƏTLİ NƏTİCƏ. NƏZƏRƏÇARPAN DƏYİŞİKLİKLƏR ARTIQ 7 GÜNDƏN SONRA!

 • Piy hüceyrələrini parçalayır!
 • BÜTÜN GÜN ərzində aktiv arıqlamanı təmin edir!
 • Təkrar piylənmənin qarşısını alır
 • Təbii piyəridənlərin sinergik kompleksi
StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

PİYƏRİDƏN MADDƏLƏRİN MAKSİMAL KONSENTRASİYASI!

 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)L-karnitin
 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)L-arginin
 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)Kamboca Qarsiniyası
YENİLİK!

Çəki azaltmaq üçün ən effektiv vasitə!

StarSlim: ARIQLAMA MÖVSÜMÜ AÇILDI!

İLK DƏFƏ OLARAQ ƏN AKTİV PİYƏRİDƏN KOMPONENTLƏRBİR YERDƏ TOPLANMIŞDIR!

 • İlk istifadədən sonrakı 24 saat ərzində aktiv piyəritməni işə salır!

 • Orqanizmi bütün piy ehtiyatlarından qurtulma rejiminə kökləyir

 • Maddələr mübadiləsini ekstremal yüksək
  səviyyədə saxlayır və sadəcə piy
  hüceyrələrini məhv edir!

StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

STARSLİM — TƏHLÜKƏSİZ ÇƏKI İTKİSİNİN TƏMİNATIDIR!

ARIQLAYA BİLMƏMƏYİNİZİN SƏBƏBİNİ BİLİRSİNİZMİ?

Bizə məlum olan bir çox arıqlama üsulları az effektlidirlər, çünki piy hüceyrələrinə birbaşa təsir göstərə bilmir və zaman keçdikcə metabolizmi ləngidirlər. Belə şərtlər çərçivəsində arıqlama qeyri-mümkün olur.
 • PƏHRİZ

  Metabolizmi ləngidir və «öldürür», orqanizm təcili «ehtiyat yığma» rejimini işə salır

 • İDMAN

  Fiziki aktivliyin yüksəlməsi, enerji sərfini təlafi etmək üçün qidaya tələbat yaradır. İştah artır və insan çox yediyinin fərqinə varmır

 • STRESS

  Piyəriməni tamamilə dayandıran və ciddi su yığılmasına səbəb olan kortizol hormonunun ifrazını stimullaşdırır

StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

Aktiv piyərimə prosesini işə salmaq üçünPİY HÜCEYRƏLƏRİNƏ İSTİQAMƏTLƏNƏN GÜCLÜ ZƏRBƏYƏ VƏ MADDƏLƏR MÜBADİLƏSİNİN STİMULYASİYA OLUNMASINA EHTİYAC VAR

 • PƏHRİZ VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR OLMADAN!

 • STRESS OLMADAN!

 • YORUCU MƏŞQLƏR OLMADAN!

ÖZÜNÜZƏ ETİRAF EDİN:SİZ ƏNƏNƏVİ ÜSULLARLA ARIQLAMAQDAN YORULMUSUNUZ?ELƏ İSƏ BUNU STARSLİMLƏ EDİN!

PİY YIĞINLARINI GÖZ ÖNÜNDƏ
ƏRİMƏYƏ VADAR EDİR!

 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

  Metabolizmi aktiv piyərimə rejiminə kökləyir

 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

  Piy hüceyrələrinə nüfuz edir, onların tərkibini məhv edir və onları həmişəlik, tamamilə qurudur

 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

  Hüceyrə səviyyəsində aktiv təmizlənmə və detoksu stimullaşdırır

 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

  Su-duz balansını normallaşdırır və şişkinliklərdən xilas edir!

 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

  «Problemli» nahiyələrdəki piyləri məhv edərək, cazibədar formalar yaradır

 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

  Cazibədar relyef və GÖZƏL, ZƏRİF BƏDƏNƏ sahib olmağa kömək edir!

İNDİ SİFARİŞ EDİN

ARTIQ ÇƏKİYƏ BEŞQAT ZƏRBƏ

İŞƏ YARAYAN ÇƏKİ AZALMA ÜÇÜN DOLĞUN KOMPONENTLƏR KOMPLEKSİ!
 • Kamboca qarsiniyası

  C vitamini

  Hüceyrənin enerji mübadiləsini yüksəldir və piy toxumasını əridir

 • Quaran ekstraktı

  Bütün günü gümrahlıq hissi bəxş edir və yuxudan sonra maddələr mübadiləsini işə salır

 • Acı narıncı ekstraktı

  Piy yığınlarının təkrar yaranmasını  aradan qaldırırlar

+

DƏSTƏK VERƏN AMİN TURŞULARI KOMPLEKSİ

 • KARNETİN

  Güclü antioksidant

 • ARGİNİN

  «Pozitiv saçan»
  molekul

 • TİROZİN

  Hormonal fona dəstək

 • ORNİTİN

  Yaxşı əhval-ruhiyyə və davamlılıq

StarSlimTEXNOLOGİYASI

PİYƏ HEÇ BİR ŞANS BURAXMAYACAQ!

Kapsul formulası sayəsində, aktiv maddələr konsentratı ağ və qəhvəyi piy hüceyrələrinin dərinliklərinə nüfuz edərək, onların
əsas tərkibinə aqressiv təsir göstərir — piy turşuları triqlitseridləri.

Hüceyrələrdə ehtiyatların emalı üzrə «enerji sobası» işə salınır ki, bunun da sayəsində, hətta sizin sakit vəziyyətdə (yatan, işləyən, dincələn və hətta qidalanan zamanlarda) olduğunuz zaman belə PİY YANIR!

BU, ƏN EFFEKTİV VƏ TƏHLÜKƏSİZ ARIQLAMA ÜSULUDUR!
2021 — Cİ İLİN UNİKAL PATENTLƏŞDİRİLMİŞ KOMBİNASİYASI!

StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

TƏDQİQATLAR GÖSTƏRMİŞDİR:

Qida əlavəsini 30 təqvim günü ərzində qəbul edən 25 000 qadından əldə olunan məlumatlara əsasən

 • Dərialtı piyin əriməsi qabiliyyətini 75% yaxşılaşdırır
 • Şişkinliklərin səbəb olduğu artıq çəkini 100% hallarda aradan qaldırır
 • Piy hüceyrələrinin ümumi miqdarını 85% azaldır!
 • Sutka ərzində enerji sərfi və piyərimənin maksimum yüksək səviyyəsini saxlayır
№1 mütəxəssislərin
tövsiyəsi!
100% təhlükəsizlik kliniki cəhətdən sübut olunmuşdur

BƏDƏN ÖLÇÜLƏRİNİ EFFEKTİV ŞƏKİLDƏ HƏFTƏDƏ 2-3 SM-Ə KİMİ AZALDIR!

«PROBLEMLİ» NAHİYƏLƏRDƏKİ PİY YIĞINLARINDAN XİLAS ETMƏYƏ YÖNƏLMİŞDİR

10 HALDAN 9-UNDA 1 AYA 10 KQ PİY KÜTLƏSİNDƏN AZAD OLMAĞA İMKAN VERİR!

BƏS MÜTƏXƏSSİSLƏR NƏ DEYİR?

Bugünkü gündə StarSlim — bədənin piy kütləsinin azaldılması üçün nəzərdə tutulan preparatlar içərisində tanınmış liderdir. Bu, bədən formasına nəzarət edən HƏR BİR QADIN üçün zəruri olan, artıq çəki ilə mübarizə üçün L-karnetin, L-arginin və amin turşuları kompleksi də daxil olmaqla, AKTİV MADDƏLƏRİN MAKSİMUM KOMPLEKSİ tərkibli unikal kombinasiyadır.

StarSlim aktiv kompoenentlərə piy yığınlarının yerini ani şəkildə müəyyənləşdirməyə və onlara aqressiv təsir göstərməyə imkan verir. Bununla yanaşı, piy hüceyrələrinin tərkibi birləşərək, şlaklar və artıq maye ilə birlikdə orqanizmdən təbii yolla xaric olur.

Mənim pasientlərimin 99% — nin təcrübəsinə əsasən, qəbulun artıq ikinci həftəsində Siz əhəmiyyətli dərəcədə çəki itkisi və bədən ölçülərinin azalmasını müşahidə edəcəksiniz. Piy hüceyrələrinin tam incəlməsi baş verir. Təkrar piy yığılması isə qeyri-mümkündür.

Mən, StarSlim-i, artıq çəki probleminə nöqtə qoyacaq təminatlı vasitə kimi tövsiyə edirəm.

t.e.n., həkim
dietoloq-nutrisioloq
A.V. Klimova

StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)

ONLAR MÜSBƏT NƏTİCƏ ƏLDƏ ETMİŞLƏR!

STARSLİM- SƏNİN ÖZÜNÜ DƏYİŞMƏK ŞANSIN!

 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)GÖZƏL BƏDƏN VƏ CAZİBƏDAR FORMALAR
 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)KOMPLEKSLƏRDƏN QURTULMAQ!
 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)KİŞİLƏRİN HEYRAN BAXIŞLARI!
 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)GÖZƏL ƏHVAL VƏ ÖZÜNƏ İNAM!
 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)ÖZÜNƏ SEVGİ VƏ ÖZ BƏDƏNİNİ TAMAMİLƏ QƏBUL ETMƏK!

BİZ NECƏ İŞLƏYİRİK

 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)
  I ADDIM

  İndi sifariş edin və endirim əldə edin

 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)
  II ADDIM

  Məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün mütəxəssis Sizinlə əlaqə saxlayacaq

 • StarSlim - капсулы для похудения (Азербайджан)
  III ADDIM

  Bağlamanız sizə çatdırılan ana kimi heç bir ödəniş etmirsiniz

 

 

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “StarSlim — капсулы для похудения (Азербайджан)”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *